Spotkanie we wsi Sława 30.05.2017

Dnia 30.05.2017 roku we wsi Sława odbyło się spotkanie informacyjne na temat zagrożeń jakie niosą za sobą uprawy roślin genetycznie modyfikowanych (GMO), które miałam przyjemność poprowadzić w zastępstwie za Panią mgr inż. Edytę Jaroszewską-Nowak, która w tym czasie przebywała w Warszawie i była naszym „głosem” w Sejmie w sprawach dotyczących właśnie GMO.

Mieszkańcom Sławy dziękujemy za przybycie. Mam nadzieję, że uczestnicy spotkania poczuli się zmobilizowani i zachęceni do przekazywania wiedzy na temat GMO oraz działania środków chwastobójczych typu Roundup stosowanych na szeroką skalę w tych uprawach. Po obejrzeniu materiałów szkoleniowych nie sposób bowiem pozostać obojętnym….

Apeluję zatem raz jeszcze! Zmobilizujmy się, połączmy siły, nie bądźmy bierni! Chrońmy nasze środowisko naturalne, swoje zdrowie, zdrowie naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń…

Martyna Szyszka

przedsiębiorca, mieszkanka gminy Świdwin,

prywatnie eko-mama dwuletniego Filipa