Ustalono datę referendum – 1.10.2017. Pełna mobilizacja !!

  • Radni Gminy Świdwin (zachodniopomorskie) 20 lipca podjęli uchwałę o przeprowadzeniu gminnego referendum w sprawie zakazu upraw GMO na terenie gminy.
  • Głosowanie ma odbyć się 1 października.
  • Referendum będzie ważne jeśli przy urnach pojawi się około 1500 mieszkańców (305 ogółu).

Rada Gminy Świdwin 20 lipca podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej. Podczas referendum, którego datę wyznaczono na 1 października mieszkańcom zostanie zadane pytanie: „Czy zgadzasz się, by GMO było uprawiane lub hodowane w naszej Gminie?”. Uchwała radnych ze Świdwina została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 28 lipca.

źródło: http://referendumlokalne.pl/w-swidwinie-referendum-w-sprawie-gmo-odbedzie-sie-1-pazdziernika/