Wyniki referendum – frekwencja ponad 10% !!

1 października 2017r w gminie Świdwin odbyło się referendum w sprawie GMO. Było to pierwsze w Polsce referendum dotyczące genetycznie zmodyfikowanych organizmów.

Mieszkańcy odpowiedzieli na pytanie :”Czy zgadzasz się, aby GMO było uprawiane lub hodowane w naszej Gminie?”

Ponad 95% biorących udział w głosowaniu opowiedziało się przeciwko takim uprawom. Niestety wynik referendum nie jest wiążący, ponieważ nie osiągnięto wymaganej ustawą frekwencji.

Aby referendum było wiążące, do urn musiałoby pójść 30% wszystkich uprawnionych do głosowania. Taki próg często nie jest osiągany przy wyborach do Parlamentu, ale to nie  przeszkadza uznać wybranych posłów i senatorów za legalnych przedstawicieli społeczeństwa.

Społeczeństwo polskie nie umie jeszcze korzystać z tego narzędzia demokracji jakim jest referendum; podczas ogólnokrajowego referendum w 2015 roku frekwencja w Gminie Świdwin wyniosła 5,9 %. Tym bardziej cieszy nas ponad10% frekwencja w niedzielnym głosowaniu.

Napisali o naszym referendum:

http://www.gk24.pl/wiadomosci/swidwin/a/pierwsze-nieoficjalne-wyniki-referendum-w-swidwinie,12534886/

https://www.youtube.com/watch?v=uJzj3DcgYTg