Relacja z Cieszyna

Spotkanie odbyło się na wolnym powietrzu,ponieważ w wiosce nie ma świetlicy. Mieszkańcy zorganizowali krzesełka i dostęp do prądu. Rozpięte prześcieradło posłużyło za ekran. Bardzo dziękujemy za wsparcie organizacyjne !!

Niestety niewiele osób przyszło posłuchać,  lecz Ci, którzy przyszli dają nadzieję na zwycięstwo:)

Liczymy na rosnącą frekwencję – zapraszamy 6.06.2017 o godzinie 18.00 do świetlicy w Oparznie.

Sesja Rady Gminy Świdwin 27.04.2017 r. – dopięcie formalności naszego referendum w Świdwinie

Ogłosiliśmy inicjatywę referendalną i wyjaśniliśmy powody, dla których zdecydowaliśmy zainicjować referendum.

Obecnie mamy wymuszony przez społeczeństwo zakaz upraw kukurydzy MON 810 w postaci rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie ustawy o nasiennictwie.W tej chwili jest procedowana ustawa o GMO, w której proponuje się zapis o możliwościach tworzenia stref do upraw GMO w każdej gminie. Jest jasne,że rozporządzenie, jako akt niższego rzędu, jest łatwiejsze do uchylenia niż zmiana ustawy. Dlatego zależy nam na zakazie ustawowym lub, w przypadku wprowadzenia tej ustawy z feralnym zapisem, wypowiedzeniu się każdej gminy przeciw GMO w naszym referendum. Zaczęliśmy w Świdwinie – trzymajcie kciuki 😉