Spotkanie we wsi Sława 30.05.2017

Dnia 30.05.2017 roku we wsi Sława odbyło się spotkanie informacyjne na temat zagrożeń jakie niosą za sobą uprawy roślin genetycznie modyfikowanych (GMO), które miałam przyjemność poprowadzić w zastępstwie za Panią mgr inż. Edytę Jaroszewską-Nowak, która w tym czasie przebywała w Warszawie i była naszym „głosem” w Sejmie w sprawach dotyczących właśnie GMO.

Mieszkańcom Sławy dziękujemy za przybycie. Mam nadzieję, że uczestnicy spotkania poczuli się zmobilizowani i zachęceni do przekazywania wiedzy na temat GMO oraz działania środków chwastobójczych typu Roundup stosowanych na szeroką skalę w tych uprawach. Po obejrzeniu materiałów szkoleniowych nie sposób bowiem pozostać obojętnym….

Apeluję zatem raz jeszcze! Zmobilizujmy się, połączmy siły, nie bądźmy bierni! Chrońmy nasze środowisko naturalne, swoje zdrowie, zdrowie naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń…

Martyna Szyszka

przedsiębiorca, mieszkanka gminy Świdwin,

prywatnie eko-mama dwuletniego Filipa

Relacja z Cieszyna

Spotkanie odbyło się na wolnym powietrzu,ponieważ w wiosce nie ma świetlicy. Mieszkańcy zorganizowali krzesełka i dostęp do prądu. Rozpięte prześcieradło posłużyło za ekran. Bardzo dziękujemy za wsparcie organizacyjne !!

Niestety niewiele osób przyszło posłuchać,  lecz Ci, którzy przyszli dają nadzieję na zwycięstwo:)

Liczymy na rosnącą frekwencję – zapraszamy 6.06.2017 o godzinie 18.00 do świetlicy w Oparznie.

Sesja Rady Gminy Świdwin 27.04.2017 r. – dopięcie formalności naszego referendum w Świdwinie

Ogłosiliśmy inicjatywę referendalną i wyjaśniliśmy powody, dla których zdecydowaliśmy zainicjować referendum.

Obecnie mamy wymuszony przez społeczeństwo zakaz upraw kukurydzy MON 810 w postaci rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie ustawy o nasiennictwie.W tej chwili jest procedowana ustawa o GMO, w której proponuje się zapis o możliwościach tworzenia stref do upraw GMO w każdej gminie. Jest jasne,że rozporządzenie, jako akt niższego rzędu, jest łatwiejsze do uchylenia niż zmiana ustawy. Dlatego zależy nam na zakazie ustawowym lub, w przypadku wprowadzenia tej ustawy z feralnym zapisem, wypowiedzeniu się każdej gminy przeciw GMO w naszym referendum. Zaczęliśmy w Świdwinie – trzymajcie kciuki 😉