Zagrożenia ze stosowania środka Roundap (zawiera glifosat)

Nie bez przyczyny publikujemy skutki działania środka Roundap – jego sprzedaż i stosowanie powoduje konieczność genetycznego modyfikowania roślin. Poniżej fragment raportu przygotowanego przez Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) (październik 2016):

„Roundup, zawierający glifosat, aktywny składnik najpopularniejszych herbicydów:

 • powoduje śmierć ludzkich komórek w ciągu 24 godzin,
 • może być kojarzony z 2. rodzajami raka:
  1. nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi (ang. non-Hodgkin lymphoma),
  2. rakiem piersi,
 • wywołuje – i to już przy dawkach mniejszych niż dopuszczane regulacjami prawnymi – chroniczne efekty toksyczne o charakterze:
  1. teratogenicznym,
  2. rakotwórczym
  3. i niewydolności nerek,
 • uszkadza układ hormonalny,
 • zmienia procesy metaboliczne,
 • wywołuje wzrost poziomu methemoglobiny,
 • wywołuje wzrost poziomu produktów peroksydacji lipidów,
 • przyczynia się do śmierci erytrocytów,
 • stwarza możliwość występowania problemów z prawidłowym rozwojem płodu u kobiet.”

Całość artykułu: Raport ICPPC 2016 – Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu