Doświadczenia rolników z uprawami GMO

Technologia GMO została zastosowana na masową skalę w USA i Kanadzie w roku 1996.Miała przynieść ob­fitsze plony i zwiększyć zyski rolników. Niestety po 20 latach do­świadczeń amerykańskich farmerów i wielu opublikowanych raportach, wiemy, że rośliny GMO nie dają większych plonów, lecz generują różnego rodzaju problemy (superchwasty, superszkodniki, zanieczyszczenie odmian tradycyjnych, pozwy sądowe o prawa wła­sności nasion).